1. Hjem
  2. Våre produkter
  3. Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass benyttes for personsikkerhet i dører og vinduer, og kan beskytte mot belastninger som hærverk, innbrudd, skudd og eksplosjoner. Avhengig av brukstype, leveres sikkerhetsglass som herdet eller laminert glass.

v02_A77F9476B98CDC9CF4E61141B0A89BE3.jpg

Herdet glass

Termisk herdet glass har stor styrke men er veldig sårbart for slag på kanten og skarpe slag mot overflaten. Overflateegenskapene til herdet glass er derimot det samme som for vanlig glass. Herdet glass kan ikke bearbeides og må derfor tilskjæres til riktig mål før herdeprosessen starter. Herdet glass benyttes derfor i stor utstrekning til personsikkerhet i dører og vinduer.

Termisk herding

innebærer at glasset varmes opp til ca.600-650oC med påfølgende rask avkjøling. Herdetid og temperatur er bestemt av type glass og tykkelsen på glasset. I denne herdeprosessen stivner glassets yttersjikt raskere enn innersjiktet. Dette fører til at det dannes trykk og strekkspenninger mellom de stivnede yttersjiktene og innersjiktene. Dette bidrar til at glasset tåler større bøyespenninger enn et tilsvarende vanlig glass. Som en tommelfingerregel sier man at termisk herdet glass er 4-6 ganger sterkere enn vanlig glass av samme tykkelse.

Laminert glass: Glass folielamineres.

Folielaminert glass

er laminert ved at et eller flere lag PVB (polyvinylbutyral) - folie legges sammen med glasset. Dette varmes så opp for å oppnå tilstrekkelig heft mellom lagene. Laminatene blir deretter ferdigbehandlet ved høyt trykk og høy temperatur. Folien er UV beskyttende mot falming.

Laminert glass har generelt gode lydreduserende egenskaper. Det er også utviklet en spesialfolie med enda bedre lyddempende egenskaper og lyddempende folie som har lik sikkerhetsegenskap som vanlig folie.

Laminert glass kan også leveres med farget folie. I dag finnes et fargesystem som muliggjør et meget stort utvalg av farge som kan blandes og overlappes. Slike laminerte glass med farge benyttes til utvendige fasader så vel som til innredning, møbler og design.

Lamineringsfolien krever et plant glass og av denne grunn lar det seg vanskelig gjøre og laminere ornamentglass.

Laminert glass benyttes for person-, innbrudd-, skudd- og eksplosjonssikring.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.