Isolerglass

Isolerglass kan grupperes i energiglass og solkontrollerende glass. Begge typene har god isolasjonsevne, mens solkontrollerende glass i tillegg demper solvarmen. Solkontrollerende glass kan være nøytrale.

v02_2F437DFD7BF83CF233EF01D7EBE5088D.jpg

Egenskapene til isolerglass gis som U-verdi, lystransmisjon og solfaktor. U-verdien beskriver glassets isolerende evne. Dess lavere U-verdi dess høyere isolerende evne. Lystransmisjonen angir den mengden av det synlige lyset (380-780 nm) som slipper gjennom ruten. Tallet angis oftest i prosent, %. Solfaktoren angir det relative forholdet mellom total energitransmisjon i en absorberende eller reflekterende rute i forhold til en vanlig tolags rute med klart glass. I tabellen under vises noen av våre mest solgte isolerglass.

 U-verdiSolfaktorLystransmisjon
Energiglass
U4-15ClimaplusULTRAm/argon1,16379
K4-15Climaplus ONE m/argon1,04971
Solkontrollerende glass
D4-15 6mm SKN 174 m/argon1,14168
D4-15 6mm SKN 165m/argon1,13360
D4-15 6mm SKN XTREME m/argon1,02860

 

Energiglasset Climaplus benyttes i vinduer og fasader når det er behov for gode isolerende egenskaper. Glasset er belagt med et tynt metallbelegg som lar synlig lys og solenergi slippe gjennom som et vanlig glass, men forhindrer at varmen innenfra slipper ut. Dette isolerglasset har derfor forskjellig inn/utvendig side. Climaplus kan framstilles i ulike tykkelser og benyttes i mange kombinasjoner. Egenskaper som innbruddsikring, brannvern eller lyddemping kan integreres i glasset. U-verdien til glasset endres med glassavstand og type gass mellom glassene.

En ny teknologi innenfor energiglass er Swisspacer - avstandslisten i aluminium er byttet ut med et kunsstoff som heter Swisspacer. Swisspaceren øker temperaturen langs kanten av glasset med 5 - 10 grader og hindrer trekk fra vinduet og kondens (dugg). Denne nye teknologien kan benyttes for de fleste type energiglass. 

Solkontrollerende glass av typen SKN har fra høy til akseptabel lystransmisjon og lav solfaktor som gir en god reduksjon av innstrålt solvarme mens det samtidig gir god varmeisolasjon. Glasset kan kombineres med forskjellig typer sikkerhetsglass. Denne type glass er velegnet i fasader med store glass og høy solbelastning. 

Duggdannelse

Luft inneholder vanndamp eller fuktighet. Varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Ved at varm luft treffer en kald overflate avkjøles luften. Den avkjølte luften har mindre evne til å holde på fuktighetsinnholdet slik at kondens eller dugg dannes på overflaten. Det finnes tre hovedkategorier av duggdannelse: innvendig dugg, utvending dugg og dugg mellom glassene (punktering av ruten). 

Innvendig kondens eller duggdannelse er et kjent problem og oppstår som følge av at varm fuktig luft avkjøles ved kontakt med en kaldere overflate. Det er tre faktorer som påvirker innvendig kondens - temperatur, rommets luftfuktighet og vinduets u-verdi, dvs. dets isolerende evne. For å hindre innvendig kondens kan man blant annet øke temperaturen i rommet ved f.eks. å montere en varmekilde under vinduet eller man kan minske rommets luftfuktighet ved å ha god ventilering av rommet. Innvendig kondens kan også hindres ved å benytte energiglass med lav U-verdi eller bruke to/tre-lags glass i stedet for enkeltglass. 

For mer informasjon om innvendig kondens/dugg se Glass og fasadeforeningen i Norge

Utvendig kondens/duggdannelse

Dersom U-verdien blir for lav, dvs. glasset isolerende evne blir for god slik at lite varme slippes gjennom, kan vi oppleve motsatt problem av innvendig kondens, nemmelig utvendig duggdannelse. Utvendig kondens er et økende problem i og med at isolerglassene isolerer bedre. Dette er et fenomen man nå bare må regne med. Myndighetene øker bare kravet til bedre isolasjon i vinduene.

Den gode hindringen av varmetap er en stor fordel både for miljø og økonomi. Ruter med lav U-verdi er derfor å anbefale selv om det kan oppstå utvendig duggdannelse. For mer informasjon om utvending kondens se Glass og fasadeforeningen i Norge

 

Dugg mellom rutene / punktering

Dugg mellom rutene, også kalt punktering, oppstår når forseglingen rundt vinduet er svekket slik at fuktighet slipper til mellom rutene. For mer informasjon om dugg mellom rutene se Glass og fasadeforeningen i Norge

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.